Pin Up Casino Resmi Web Sitesi Çevrimiçi Oyna!!

Pin Up Casino Resmi Web Sitesi Çevrimiçi Oyna!!!

Kaydol, Oyna, Kazan, Bonus Al

Pin up kolay giri?, kullan?c? dostu bir arayüz ve basit kullan?c? deneyimi sunarak, her seviyeden kullan?c?n?n rahatl?kla siteye eri?im sa?lamas?n? amaçlar. Bahis ?irketinin kurallar?, bahisleri iptal etmenize veya düzenlemenize izin verir, ancak belirli ko?ullara tabidir. Kullan?c?, kendisine sunulan minimum bahsin ne oldu?unu, oranlar?n de?i?imini neyin etkiledi?ini ve ne tür bahislerin mevcut oldu?unu bilmelidir. Son zamanlarda canl? bahis de Pin Up’da oldukça popüler hale geldi. Canl? bahislerde, spor etkinli?i devam ederken de?i?en oranlara göre bahis oynanabilir.

 • Geni? spor kapsam?, canl? bahis seçenekleri, yüksek oranlar ve analiz yapma imkan?, oyunculara dinamik ve kazançl? bir deneyim sunar.
 • Ücretsiz eri?im sa?lamas? ve sahte olmamas?na dikkat ederek uygun bir ayna seçmek önemlidir.
 • Bir sonraki ad?m, sonucu eklemeniz ve bütçenize göre bir bahis belirlemeniz gereken bir kupon yapmakt?r.
 • Bir mevduat hesab?ndan bir ay içinde çekilebilecek maksimum tutar 45000$’? geçemez.

Telefon numaran?z? veya e-postan?z? de?i?tirirseniz, giri?iniz yenisiyle de?i?tirilir. Web sitemizde 128 bit SSL ?ifreleme de dahil olmak üzere ek koruma araçlar? kullan?lmaktad?r. Bu ?ifreleme arac?, ki?isel verilerinizin ve finansal i?lem bilgilerinizin çal?nmas?n? veya ele geçirilmesini önler. Online casinomuzun arkas?ndaki ekip, bu sektörde 10 y?l? a?an deneyime sahip profesyonellerden olu?maktad?r. Web sitemiz, Curaçao resmi lisans?na sahip bir ?irket olan Carletta Limited taraf?ndan i?letilmektedir. A?a??da Pin-up Casino Türkiye hakk?nda baz? önemli bilgileri bulabilirsiniz.

Sorumlu Kumar Politikas?

Dolay?s?yla, bahisçinin hesaplar? asla bloke etmedi?i veya kesmedi?i ve ayr?ca kazan?lan tüm paray? zaman?nda ödedi?i sonucuna varabiliriz. Bu ödülleri etkinle?tirmek için Pin Up hesab?n?za giri? yapman?z, istedi?iniz promosyon teklifini seçmeniz ve etkinle?tirmeniz gerekir. [newline]Pin up casino- dünyan?n her yerinden kumarbazlar için modern, genç bir projedir. Bunun için tek bir site kullan?l?r ve site yön yönlendirme sistemine sahiptir. Ki?ilerin gerçek verilerini girmek ve bir ?ifre bulmak yeterlidir. Kendinizle ilgili bilgileri bir sonraki süre?te Pin up casino giri?i ni aktif ettikten sonra doldurabilirsiniz pin-up.

 • Pin-up canl? destek, anl?k ileti?im sa?layarak oyuncular?n sorunlar?na h?zl? bir ?ekilde çözüm bulmalar?n? sa?lar.
 • Türkiye’de kullan?c?lar?na hizmet sunan Pin up Türkiye giri?, Türk kullan?c?lar?n yerel gereksinimlerine uygun olarak tasarlanm?? olan ana giri? noktas?n? ifade eder.
 • Her oyunun, daha s?k kazanmak için kullan?lmas? önerilen kendi özel stratejisi vard?r.
 • Yani, bonuslar? bakiyenize çekebilmek için aktif olarak bahis oynamal?s?n?z.

Kat?l?mc?lar belirli bir süre boyunca birbirlerine kar?? yar??arak en çok puan? veya en çok paray? kazanmay? hedeflerler. Turnuvan?n sonunda, ödül havuzu sonuçlar?na göre en iyi oyuncular aras?nda payla?t?r?l?r. Kullan?c? incelemeleri, slotlarda elde edilen sa?lam kazançlar?n aç?klamalar?n? içerir.

Pin Up Anl?k I?leti?im Ve H?zl? Çözüm

Slot makineleri hakk?nda konu?ursak, her ?eyden önce geri dönü? de?erleri dikkate de?er. Gerçek parayla oynanan bahislerin tamamen adil olmas? için en az yüzde 96 RTP de?erine sahip olmas? gerekir. Slotun oynakl???, oyuncunun kendisi için belirledi?i görevlere göre seçilir. Pin-up bonuslar?, oyunculara kazançlar?n? art?rma ve deneyimi daha e?lenceli hale getirme f?rsat? sunan çe?itli avantajlar sunar. Ancak, bonuslar? kullan?rken dikkatli olmak ve ilgili kurallara uygun ?ekilde hareket etmek önemlidir.

 • Slot makineleri, poker, rulet, blackjack gibi çe?itli casino oyunlar? aras?ndan seçim yapabilirsiniz.
 • Pin Up Aviator’da ho?geldin bonusu tek bir porsiyonda verilir.
 • Pin Up markas? online casinolar ve spor bahisleri gibi iki farkl? alan? bir araya getirir.
 • Neyse ki, internette, bahisçinin bir doland?r?c?l?k eylemine i?aret edecek, gerçekten do?rulanm?? tek bir inceleme yok.

Sonuçta, uça??n dü?ü?üne kadar beklerseniz yat?r?lan paray? tamamen kaybedersiniz. Aviator’? hem demo modunda hem de gerçek parayla oynayabilirsiniz. Slot makineleri; en basit kurallar, ilgi çekici oyun deneyimi, parlak tasar?m ve çe?itli bonus özellikleri ile öne ç?kan bir casino e?lencesidir.

Kay?ttan Sonra Para Için Oyunun Özellikleri

Android ve iOS i?letim sistemlerine sahip oyunculara yöneliktir. Uygulama, i?levler ve özellikler aç?s?ndan orijinal siteden farkl? olmayan indirilebilir bir programd?r. Uygulaman?n ana özelli?i, yaln?zca kaydolduktan sonra kullanabilmenizdir.

 • Ki?isel hesab?n?zda; para yat?rma, para çekme, bonus bakiyesi ve bahis geçmi?i gibi bölümler mevcuttur.
 • Pin Up casino’ya eri?im sadece site üzerinden de?il, indirilebilir oyun uygulamalar? üzerinden de mümkündür.
 • Bu modu etkinle?tirerek kullan?c? bahis sanal krediler al?r.
 • Pin Up sitesinde sadece slot makaralar?n? çevirmekle kalmaz, ayn? zamanda spor bahisleri modunda da e?lenebilirsiniz.

Yeni mü?terinin tam ki?isel hesab? doldurmas? ve foto?raf?n? veya kimlik belgesinin taranm?? halini yüklemesi gerekir. Portal çal??anlar? belge verilerini profil bilgileriyle kontrol eder. Verilerde tutars?zl?klar?n olmamas?, do?rulaman?n ba?ar?yla tamamlanmas?na katk?da bulunur.

Pin Up Casino Sss

Pinup, Visa, MasterCard, UnionPay, Troy ödeme sistemlerini destekler. Pin Up Gambling Club’da kazan?lan ödüllerin çekilme h?z?, seçti?iniz ödeme sistemine ba?l?d?r. Para banka kartlar?na birkaç gün içinde, elektronik cüzdanlara ise en fazla birkaç saat içinde gider. Ödülleri yaln?zca para yat?rma i?leminin yap?ld??? hesaba çekebilirsiniz. Neyse ki, internette, bahisçinin bir doland?r?c?l?k eylemine i?aret edecek, gerçekten do?rulanm?? tek bir inceleme yok.

Bu yaz?da, Pin Up platformuyla ilgili baz? ?ikayetleri ele alacak ve daha geni? bir perspektiften de?erlendirme yapmaya çal??aca??z. Ancak unutulmamal?d?r ki, kullan?c? deneyimleri farkl?l?k gösterebilir ve baz? olumsuz yorumlar, bireysel deneyimlerden kaynaklanabilir. Kay?p iadeleri, oyuncular?n kaybettikleri miktarlar?n bir k?sm?n? geri almas?n? sa?layan bonus türlerindendir. Pin Up, belirli günlerde veya oyunlarda oyunculara kay?p iadeleri sunarak, kay?plar?n? telafi etmelerine yard?mc? olur.

Pin Up Casino Giri?: Pin Up Casino Hesab?n?z? Girin

Bu oyunlardan herhangi biri, özel bir demo sürümünde tamamen ücretsiz olarak da oynanabilir. Gerçek parayla oynamak için önce üye olman?z ve hesab?n?za para yat?rman?z gerekir. Pin up online’daki slot makineleri farkl? temalara ve özelliklere sahiptir. Tematik içeri?e uygun olarak, oyunlar kolay arama için kategorilere ayr?lm??t?r. Casino sitesinde klasik meyve temal? slotlar, çok i?levli ve çok hatl? modern slotlar, özel semboller, bonuslar ve di?er oyun eklentilerini bulabilirsiniz.

 • Kay?t i?lemi, yeni ba?layan biri için minimum zaman ve çaba gerektirecektir ve kesinlikle herkes kolayca halledebilir.
 • IOS i?letim sistemine dayal? bir cep telefonu veya tablet sahibiyseniz i?lem sizin için daha da kolay olacakt?r.
 • Buna ancak belirli bir görevi tamamlad?ktan sonra kat?labilirsiniz.
 • Pin up, online bahis ve casino hizmetlerini sunan resmi ve tan?nm?? bir platformdur.
 • Türkiye’deki her kumarbaz, bireysel istek ve istekleri kar??layacak ilginç Pin-up slot makinesi bulacakt?r.

Olumsuz deneyimler bazen bireysel veya geçici durumlarla ilgili olabilir. Pin Up, sadakat programlar? ile oyuncular?na uzun vadeli avantajlar sunar. Oyuncular, oyunlara kat?ld?kça veya belirli miktarlarda yat?r?m yapt?kça sadakat puanlar? kazanabilirler. Bu puanlar, bir sonraki süre?te bonuslar veya özel tekliflerle de?i?tirilebilir. Formun alt?ndaki “Kaydol” dü?mesine t?klayarak kay?t prosedürünü tamamlay?n.

Ödemeler Ve Çekimler Nas?l I?ler?

Casino ziyaretçilerini bekleyen ilk bonus ho? geldin paketidir. Seçilen para biriminin e?de?erinde 500 dolar ve 250 ücretsiz spin (freespin) de?erindedir. Ücretsiz spinler, bonus etkinle?tirilmesinden sonraki 6 gün içinde verilir.

 • Bu sayede kullan?c?lar, güncel adresi ö?renerek kesintisiz bir bahis ve e?lence deneyimi ya?ayabilirler.
 • Bahis ?irketi, örne?in belirli bir ulusal veya uluslararas? ?ampiyonan?n galibi gibi uzun vadeli sonuçlar üzerine de bahisler sunar.
 • Türkiye’deki spor tutkunlar? için Pin Up Türkiye, geni? bir spor bahisleri seçene?i sunar.
 • Uygulama benzersiz bir tasar?ma sahiptir, h?zl? çal???r ve tüm engellemeleri atlaman?za izin verir.

ESpor üzerine bahis oynamak, geleneksel sporlar üzerine bahis oynamak kadar popülerdir. PvP etkinliklerinde bireysel oyunculara m? yoksa tak?m etkinliklerine mi bahis oynayaca??n?z? seçin. Ard?ndan, mesaj?n?z? yazabilece?iniz bir sohbet aç?lacakt?r. PinUp’?n i?levsel bir mobil sürümü de geli?tirilmi?tir ve bu kumar kurulu?unun tüm özelliklerine tam eri?im sa?lar. Bu yaz?l?m platformlar?, ak?ll? telefon veya tablet ekranlar?n?n grafiklerine ve çözünürlü?üne otomatik olarak uyum sa?lar. PinUp kulübü misafirleri, cazip promosyon program?ndan yararlanarak, resmi casino web sitesine davet edilen mü?terilerden kesinti alabilecekler.

Pin Up Casino Tr: Türkiye’den Kumarbazlar Için Özel Ko?ullar

Bir mevduat hesab?ndan bir ay içinde çekilebilecek maksimum tutar 45000$’? geçemez. Türkiye’den gelen kumarbazlar için sistem tematik oyun uygulamalar?n? seçiyor. Pin up casino tr ‘?n tüm promosyonlar? ve bonus teklifleri orijinaliyle ayn?d?r. Nadir durumlarda, yönetim bu ülkenin bahisçileri ve kumarbazlar? için benzersiz teklifler sunabilir. Pin up giri? online yönetimi, iki faktörlü kimlik do?rulama i?levini kullanmay? önerir.

?lk kazanç çekiminde gecikmeleri önlemek için, deneyimli oyuncular yeni gelenlere kay?t olduktan sonra ki?isel bilgilerini do?rulamalar?n? tavsiye eder. Bunu yapmak için, pasaportunuzun taranm?? bir foto?raf?n? Pin Up hizmet e-postas?na göndermeniz gerekir. Destek hatt? ile ileti?ime geçerek, çevrimiçi modda kay?t veya do?rulama özelliklerini ö?renmek mümkündür. P?n up casino tr projesine pin up casino ziyaretçinin uygun bir para birimi seçmesi gerekir. Bu nedenle, hangi parayla oynayaca??n?z? hemen belirlemeyiniz gerekiyor.

Promosyonlar Ve Bonus Sistemi

Türkiye’de ikamet eden tüm yeti?kinler için Pin Up Casino’ya eri?im mümkündür. Her kullan?c?, demo modunu denemek veya hemen ücretli sürüme geçmek için hangi cihazdan oynayaca??n? seçer. Ayr?ca, bir fiziksel IP adresinden veya oyun kulübündeki aile ba??na birden fazla hesab? etkinle?tirmek de yasakt?r.

Yeni üyelere ho? geldin bonusu, para yat?rma bonuslar?, ücretsiz spinler ve sadakat program? gibi farkl? teklifler mevcuttur. Kesinlikle tüm ödeme sistemleri, hesaba çabucak para yat?rma garantisi sunar. Para çekme i?lemi ise mü?terinin hesab?n?n do?rulanmas?n? ve bir süre daha beklemeyi gerektirir. Para çekmeden önce, kat?l?mc?, (varsa) tam bonus çevrimi için talep edilen miktar? ba??ms?z olarak kontrol etmeli ve limit ko?ullar?na uymal?d?r. Para çekme ba?vurusu ki?isel hesab?n?zda yap?l?r ve de?erlendirilmek üzere casino uzmanlar?na gönderilir. Pin Up para çekme i?lemleri ortalama olarak bir gün içinde gerçekle?tirilir ancak daha uzun süren para çekme i?lemleri de olabilir.

Pin Up Canl? Destek

Ayr?ca, destek ekibi e-posta yoluyla da ula??labilir ve genellikle k?sa sürede yan?t verirler. Aviator crash oyunu son zamanlarda oyuncular aras?nda büyük talep görüyor. Spribe taraf?ndan geli?tirilen oyun birkaç y?l önce piyasaya sürüldü. Oyuncular?n bahis oynayabilece?i özel bir oran derecelendirmesi vard?r. Bahis oynand?ktan sonra, uçak havalan?r ve oyuncular uçak dü?meden önce kazanclar?n? toplamaya çal???r.

 • Bu ba?l?k alt?nda, kullan?c?lar bu tür sorunlar?n nedenlerini anlayabilir ve çözüm önerilerini bulabilirler.
 • Dinamik veya artan ikramiye, isabet edene kadar her bahisle birlikte artar.
 • Destek temsilcileriyse her zaman sorunuzu yan?tlamaya haz?r.
 • Ki?ilerin gerçek verilerini girmek ve bir ?ifre bulmak yeterlidir.

Pin In Casino turnuvalar?n?n en güzel yan?, hesap durumlar?na bak?lmaks?z?n tüm oyunculara aç?k olmas?d?r. Sadece belirli slot makinelerini oynay?n ve daha fazla kazanç elde edin ve puan kazan?n. Kazanan, etkinli?in sonunda ya en çok paray? kazanan ya da en büyük kazanc? yakalayand?r. Geli?tiricilere göre, Pin-Up internet casino deste?i 7’ye 24 esas?na göre çal??maktad?r.

Pin Up Bahis Platformu (pin Up Bet)

Her slotun modern tasar?m?, bireysel temas? ve yüksek RTP’si vard?r. Çevrimiçi casino Türkiye bonuslar? oyun s?ras?nda kullan?lmak üzere tasarlanm??t?r. Kumarbazlar belirli promosyonlara atanan kurallara uymak zorundad?r. Oyuncular, te?viklerin tam listesini ayr?nt?l? olarak ö?renmek bu blo?u ziyaret edebilirler. Özel bir özellik, oyuncular?n yaln?zca mevcut teklifler hakk?nda bilgi sahibi olmakla kalmay?p ayn? zamanda ayr?nt?l? aç?klamay? da okuyabilmelidir. Te?vikin nas?l etkinle?tirilece?ini, Pin-up bonus nas?l kullan?l?r, maksimum kazanç miktar?n? ö?reneceksiniz.

Mustang Gold, Lucky Streak 3, Book of Oz gibi yüksek RTP de?erine sahip slot makinelerinde oynay?n. Henüz oyunlara a?ina de?ilseniz demo modu sayesinde oyunlar? tan?y?n ve nas?l kazanaca??n?z? ö?renin. Pin Up Casino Türkiye internet sitesine para yat?ran herkes büyük bonuslar kazan?yor.

Pin Up Geni? Oyun Seçenekleri

Art?k Aviator oyununu sitenin ana menüsünde bulabilir ve oynamaya ba?layabilirsiniz. Ancak, her zaman sorumlu oyun oynamak ve s?n?rlar? a?mamak önemlidir. Pin Up Canl? Casino, oyunculara unutulmaz bir deneyim sunarken ayn? zamanda güvenli ve sorumlu bir oyun ortam? sa?lama amac?n? ta??r. Pin Up Canl? Casino, oyunculara gerçek krupiyeler e?li?inde oyun oynama f?rsat? sunar.

 • Bir cihaz? ba?larsan?z, yönetim di?erlerinden oyuncular?n geçmesine izin vermez.
 • Türkiye’den gelen konuklar, Pin Up Live casinoda Türk yerel para biriminde para yat?rarak lira kar??l???nda oynayabilirler.
 • Aç?l?? ekran? formunda sadece bir telefon numaras? girilmeli ve Pin Up kumarhanesinde bir mevduat hesab? açmak için para birimi türü belirtilmelidir.
 • Online casinomuzun arkas?ndaki ekip, bu sektörde 10 y?l? a?an deneyime sahip profesyonellerden olu?maktad?r.

Canl? bahis seçenekleri, maçlar?n ve etkinliklerin devam etti?i anlarda anl?k tahminler yaparak heyecan? en üst düzeye ç?karman?z? sa?lar. Pin-Up Casino, Türkiye’de popüler olan bir online kumarhane platformudur. Bu inceleme, Pin-Up Casino hakk?nda bilgilendirici ve yard?mc? bir içerik sunmay? amaçlamaktad?r. Casinoda oynamak için program? bir mobil cihaza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Çevrimiçi Espor Bahisleri

Birçok slot makinesinde büyük ikramiye (jackpot) vard?r, bu da onlar? mü?teriler için özellikle ilgi çekici k?lar. Makinenin kurallar?nda aç?klanan önerileri yerine getirirseniz bu ikramiyeleri kazanabilirsiniz. Dinamik veya artan ikramiye, isabet edene kadar her bahisle birlikte artar. Her oyuncunun, bahisler yoluyla mali durumlar?n? nas?l iyile?tireceklerine dair kendi fikirleri vard?r. Pin Up Bet futbol, ??basketbol, ??tenis, dart veya e-spor gibi düzinelerce farkl? spora eri?menizi sa?lar.

 • Belirli bir parasal ödeme ile bahsin yap?ld??? sporu, istenen maç? ve sonuçlardan birini belirli bir oranla seçin.
 • Ancak, bu ?ikayetlerin tek ba??na platformun genel kalitesini yans?tmad???n? unutmamak önemlidir.
 • IOS kullan?c?lar?n?n böyle bir s?k?nt?s? yok, linke t?kland???nda direkt olarak App Store Marketplace üzerinden kuruluma ba?lanacak.
 • Bir ayna, orijinal kayna??n farkl? adrese sahip bir kopyas?d?r.
 • Onlar?n yard?m?yla Pin Up slotlar?nda gerçek ödüller kazanabilirsiniz.
 • Ayn? bilgisayar veya mobil cihaz üzerinden Pin Up Casino’da farkl? hesaplara (farkl? ki?ilere kay?tl?) giri? yapmak yasakt?r.

Hesab?n?z üçüncü taraf oyuncular?n sald?r?lar?na kar?? korunacakt?r. Formu doldurduktan sonra, belirtilen e-posta adresine gönderilecek özel bir mektupla kayd? onaylaman?z gerekecektir. Bu i?lem çok uzun sürmez, bu yüzden sadece birkaç saniye sürer, bundan sonra pin up giri? portal?n?n tüm bölümlerine eri?ebilirsiniz.

Pin Up Casino Giri?

Ayr?ca Pin Up’?n TV Oyunlar? ve Aviator (yaln?zca gerçek nakit için mevcuttur) gibi e?lence yelpazesinden de bahsetmeye de?er. Pin Up bahisçisinin teknik deste?ine yazmak için bir sohbet açman?z gerekir. Bu, ekran?n sa? alt kö?esinde bulunan butona t?klayarak yap?labilir. Pinup casino, modern HTTPS ?ifreleme protokollerini kullan?r.

 • Ancak güncellemeler s?ras?nda site adresi de?i?ebilir veya site eri?ilemez hale gelebilir.
 • Kay?t, bonus ve promosyon tekliflerini kullanma f?rsat? sa?lar.
 • Her slotun modern tasar?m?, bireysel temas? ve yüksek RTP’si vard?r.
 • Slot makineleri, poker, blackjack, rulet, bakara gibi klasik casino oyunlar?n?n yan? s?ra, daha az bilinen oyunlar? da bulabilirsiniz.

Pin Up 7/24 Giri?, kullan?c?lar?n istedikleri zaman ve herhangi bir saatte siteye eri?im sa?lamalar?n? ifade eder. Bu sayede kullan?c?lar, gece gündüz demeden, istedikleri an platforma giri? yapabilir ve bahis yapma veya casino oyunlar? oynama özgürlü?ünü ya?ayabilirler. Pin up, farkl? ülkelerde hizmet veren global bir platformdur.

?casino Pin Up Turkey – En Iyi Slot Ve Masa Oyunlar?n? Çevrimiçi Oynay?n

Hem bilgisayarlar?ndan hem de ak?ll? telefonlar?ndan kolayca eri?im sa?layarak, maç heyecan?n? ya?ayabilirler. Pin Up Türkiye, Türk kullan?c?lar?n beklentilerine ve gereksinimlerine uygun olarak tasarlanm?? bir online bahis ve casino platformudur. Türkiye’ye özgü spor dallar?ndan uluslararas? liglere kadar geni? bir bahis yelpazesi sunar. Ayn? ?ekilde, Türk kullan?c?lar?n en sevdi?i casino oyunlar?na da eri?im sa?layabilirsiniz. Bu sayede, Pin Up Türkiye kullan?c?lar?, yerel ve küresel içerikleri bir araya getirerek e?lence dolu bir deneyim ya?ayabilirler. Kullan?c?lar, online platformlarda h?zl? ve zahmetsiz bir ?ekilde giri? yapabilmek istemektedir.

 • Masa oyunlar?n? tek ba??n?za veya canl? krupiye ile oynayabilirsiniz.
 • Pinup canl? casino deneyimi, oyunculara anl?k etkile?im ve sosyal deneyim imkan? sunar.
 • Ço?u promosyon için hesab?n?za para yat?rman?z gerekir, bu nedenle bir sonraki yenilemeden önce, mevcut bonuslar?n listesine a?ina olmal?s?n?z.
 • Parasal bonusa ek olarak, kullan?c?lar 250 ücretsiz spin (freespin) de al?r.

?kinci durumda, yaln?zca gerçek parayla bahis oynaman?z gerekir. Kart oyunlar?, içlerindeki her ?eyin yaln?zca ?ansa ba?l? olmamas?ndan ötürü ilgi çekicidir. Belirli bir sporu ve turnuvay? seçerek, mevcut maçlar? ke?fetmeye devam edebilirsiniz. Oyuncunun görevi, maçta hangi sonucun en olas? göründü?üne karar vermek olacakt?r.